Videos


Kharif Vegetable Cultivation


फळपिक लागवड आणि व्यवस्थापन


Onion Farmer Success Story


Tomato Farmer Success Story


शेतकरी यशोगाथा | भाजीपाला गुणवत्ता केंद्र


Drone technology Demonstration


Organic Farming - मातीशिवाय भाजी उगवू शकतो का ?


KVK Baramati Orchid Farming - मातीविना शेती नेमकी काय संकल्पना बारामतीतून tv9 मराठीचा आढावा


40 फुटांचं टॉमेटोचं झाडं


बळीराजा तुझ्यासाठी - श्री. विलास शिंदे, चेअरमन, सह्याद्री फार्म, नाशिक


बळीराजा तुझ्यासाठी - डॉ. हरिहर कौसडीकर, संचालक (संशोधन), कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे


बळीराजा तुझ्यासाठी - डॉ. राजीव काळे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, कांदा लसूण संशोधन संचनालय, राजगुरुनगर, पुणे


Center of Excellence for Vegetables, Baramati